Caps
KBC
Tentz
Marked

AGENDA

26/03/2022 RUN INTO THE ZONE 2020

Inbraak en criminaliteit

VOOR EEN INTERVENTIE DOOR DE HULPDIENSTEN DIENT U STEEDS HET NUMMER 101 TE BELLEN

WHATSAPP GROEP OP BEDRIJVENPARK WAREGEM ZUID

Naar aanleiding van een aantal inbraken/inbraakpogingen op het bedrijvenpark heeft vzw Bedrijvenpark Waregem Zuid het initiatief genomen om een WhatsApp groep op te starten waarop verdachte omstandigheden kunnen worden gemeld.
Deze groep dient om de sociale controle te versterken. Zo zijn de andere ondernemers van het bedrijvenpark snel op de hoogte van een poging tot inbraak,  een inbraak of verdachte omstandigheden op het bedrijvenpark.

We hebben de vraag gesteld bij PZ MIRA om mee te werken aan dit initiatief, zodat meldingen die via de groep binnen komen direct door de politie zouden kunnen worden onderzocht. Zij gaan akkoord om aanwezig te zijn in groep, maar het initiatief blijft bij het parkmanagement. Eveneens wenst PZ MIRA te benadrukken dat voor dringende zaken het nummer 101 prioriteit blijft. De politie komt dus alleen in actie na een melding via 101. De WhatsApp groep dient enkel om eventuele daders sneller te kunnen opsporen of om preventief te kunnen optreden.  Indien onmiddellijke interventie nodig is dient u dus nog steeds het nummer 101 te bellen!

Wie instapt in de groep dient zich aan een aantal regels te houden :
-Het gaat enkel over het melden van verdachte omstandigheden of inbraak/poging tot inbraak. Andere berichten worden niet aanvaard.
-Er wordt niet zo maar op een melding gereageerd via de groep, tenzij de reactie aanvullende info bevat.
-Informatie verkregen via deze groep wordt NIET verder verspreid, zeker niet op sociale media.
-De persoon die een melding doet, vermeldt steeds of hij al dan niet eveneens het nummer 101 heeft gebeld.
-Er wordt rekening gehouden met gepast taalgebruik.
-De gebruikers van de groep zijn enkel ondernemers van bedrijvenpark Waregem Zuid en tewerk gestelden bij het des betreffende bedrijf die hiertoe de toelating hebben gekregen van de zaakvoerder van het bedrijf OF bewoners van het bedrijvenpark met een minimum leeftijd van 18 jaar.
-Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
-Het parkmanagement is niet verantwoordelijk voor het al of niet melden van verdachte omstandigheden bij het nummer 101. De persoon die de melding doet is daar zelf verantwoordelijk voor.

Wenst u zich in te schrijven voor deze WhatsApp groep, zorg dan dat u WhatsApp heeft geactiveerd op uw smartphone en mail naar de parkmanager - annelies.corne@waregemzuid.be - volgende gegevens :
-Uw gsm nummer
-Uw naam en familienaam
-Het bedrijf waarvoor u werkt + uw functie


Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met de bedrijvenparkmanager.

Recent nieuws

SUBSIDIE VOOR LAADINFRASTRUCTUUR

SUBSIDIE VOOR LAADINFRASTRUCTUUR

Algemeen / Gemaakt op maandag 26 juli 2021

Dankzij een nieuwe oproep van de Vlaamse Overheid kan u financiële steun vragen voor uw investering in (semi)publieke laadinfrastructuur op uw terrein. Om in aanmerking te komen voor subsidie, dient uw investering ten eerste te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De laadpunten zijn minstens 10 uur per etmaal publiek toegankelijk. Tijdens die periode moet iedereen onvoorwaardelijk zijn/haar elektrische wagen kunnen laden.
• Alle gebruikers van elektrische voertuigen kunnen er via een ad-hoc oplaadmogelijkheid laden, zonder dat een contract moet worden gesloten met de betrokken elektriciteitsleverancier of exploitant.
• Aan de laadpunten moet geladen kunnen worden met de meest gangbare laadpassen en de prijzen moeten marktconform zijn.
• De laadpunten worden voorzien van groene stroom.
• Bij het plaatsen en de uitbating van de oplaadpunten wordt rekening gehouden met het ‘do not significantly harm’ (DNSH) principe.
• De informatie over de laadpunten, zoals locatie, vermogen, toegankelijkheid wordt in open dataformats en via open data-uitwisselingsprotocollen ter beschikking gesteld aan de daartoe aangeduide organisatie.

Verder wordt bij de beoordeling van uw investering rekening gehouden met de volgende aspecten:
• de inhoudelijke kwaliteit van het voorgestelde project: is het project duidelijk en goed gedocumenteerd?
• de haalbaarheid en resultaatgerichtheid: is het project matuur en zal het vlot leiden tot het beoogde resultaat?
• de geografische spreiding en schaalgrootte: zijn de laadpunten gunstig gelegen -bereikbaarheid, spreiding, …- en draagt de uitrol wezenlijk bij tot de globale laaddoelstellingen?

Uw project moet bovendien binnen een termijn van 2 jaar gerealiseerd zijn, te rekenen vanaf de kennisgeving van de selectie van uw project.

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur (voor normaal of hoog vermogen), en dit aan 20% van de kosten en met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE).

Meer info + aanvraagformulier.

LEES MEER
Waregemse Locinox genomineerd voor Leeuw van de Export

Waregemse Locinox genomineerd voor Leeuw van de Export

Mededelingen / Gemaakt op maandag 26 juli 2021

2020 was een uitzonderlijk exportjaar. De wereldwijde gezondheidscrisis deelde harde klappen uit. Toch houdt FIT (Flanders Investment & Trade) vast aan de traditie: de rode loper uitrollen voor Vlaamse exportsuccessen via de wedstrijd Leeuw van de Export. Dit jaar al voor de 20e keer op rij. Intussen is de eerste horde genomen in deze jubileumeditie, want een vakjury nomineerde uit de ingediende dossiers 6 bedrijven. Zij zullen de komende maanden strijden voor deze prestigieuze Vlaamse export award. Het Waregemse Locinox zal de West-Vlaamse eer verdedigen bij de bedrijven tot maximaal 50 werknemers.

Artikel uit Made in West-Vlaanderen

LEES MEER