Caps
KBC
Tentz
Marked

AGENDA

22/08/2020 RUN INTO THE ZONE 2020 - VERPLAATST NAAR 27 MAART 2021
07/09/2020 Basisopleiding bedrijfseerstehulp (16u)
08/09/2020 12:00 tot 14:00 Reanimatie en gebruik van een AED toestel
16/11/2020 Opleiding hanteren kleine blusmiddelen (4u)
17/11/2020 12:00 tot 14:00 Reanimatie en gebruik van een AED toestel
27/03/2021 RUN INTO THE ZONE 2021
TERUG NAAR OVERZICHT
Preventieadviseurs wisselen info en aanpak uit over het interne noordplan

Preventieadviseurs wisselen info en aanpak uit over het interne noordplan

Activiteiten / Gemaakt op dinsdag 28 maart 2017

We komen samen op donderdag 20 april tss 12u15 en 13u45 in het Bedrijven Centrum Regio Waregem.


Als u wil deelnemen aan deze sessie dient u onderstaande vragen te beantwoorden en ten minste 1 week voor de sessie (tegen 13 april) door te sturen naar annelies.corne@waregemzuid.be.
De info die wordt ontvangen wordt zo goed mogelijk verwerkt en op de sessie gepresenteerd.
Nadien krijgt u de mogelijkheid persoonlijk informatie uit te wisselen met de andere aanwezigen.
De info wordt niet openbaar gemaakt, ze wordt enkel bekend gemaakt onder de aanwezigen.

1. BEDRIJF :
2. Uw naam en uw functie binnen het bedrijf :
3. Zijn jullie een hoog risico bedrijf bij brand in kader van brandlast (eventueel seveso?)?
4. Aantal personeelsleden binnen het bedrijf :
5. Wordt er gewerkt in een ploegsysteem? Nachtwerk? Weekendwerk?
6.Hoe organiseren jullie de jaarlijkse evacuatie-oefening?
7. Welke methode hebben jullie gebruikt bij het opmaken van de risicoanalyse brandveiligheid? Wie maakt  dit op?
8. Is de risicoanalyse elektriciteit reeds opgemaakt? Zo ja, wie heeft dit uitgevoerd?
9. Welk zijn de belangrijkste brandblussystemen die aanwezig zijn binnen uw bedrijf?
10. Hebben julllie een intern brandweerkorps? Zo ja? Hoe is dit georganiseerd? Waar worden de opleidingen gevolgd?
11. Wat zijn jullie bluswatervoorzieningen?
12. Werken jullie met een brandcentrale?
13. Op welke manier kan de brandweer toegang krijgen tot uw bedrijf bij brand? (sleutelkluisje, brandontsluitende deuren, ...)
14. Wat zijn uw ervaringen met HVZ Fluvia? (Brandoefeningen/samenwerking/advies...)
15. Heeft jullie bedrijf een business continuityplan (BCP)?

Gerelateerd nieuws

Opleiding hanteren kleine blusmiddelen (4u) maandag 16 november

Opleiding hanteren kleine blusmiddelen (4u) maandag 16 november

Activiteiten / Gemaakt op dinsdag 16 juni 2020

Dagelijks worden we geconfronteerd met branden. Soms enkel met kleine materièˆle schade, maar vaak ook met desastreuze materièˆle gevolgen en enorm menselijk leed. Preventie en een goed georganiseerde brandbestrijding zijn dus fundamenteel.
Een nieuw KB bepaalt dat werknemers een opleiding dienen te krijgen zodat zij gepast kunnen reageren op brand of rook door het gebruik van de eerste interventiemiddelen, dat zij op gepaste manier waarschuwen en dat zij de waarschuwings- en alarmsignalen begrijpen. 

LEES MEER
Basisopleiding bedrijfseerstehulp (16u) op 7 en 8 september

Basisopleiding bedrijfseerstehulp (16u) op 7 en 8 september

Activiteiten / Gemaakt op dinsdag 19 mei 2020

Een ongeval is sneller gebeurd dan je denkt! Binnen deze opleiding verkrijgt u de basis omtrent eerste hulp en hoe te reageren indien er zich een noodsituatie voordoet.
U bent als bedrijf ook verplicht (KB uit 2010) om een aantal personen in dienst te hebben die hulpverlener zijn. Na deze opleiding verkrijgt u het erkende attest van bedrijfseerstehulp. Na het volgen van deze basisopleiding (16 uur) is een jaarlijkse herhaling tevens een must/ vereiste. Enkel op die manier blijft de kennis vers in gedachten zitten. Deze opleiding gaat door op maandag 7 en dinsdag 8 september, telkens van 8u tot 17u in het bedrijvencentrum van Waregem, Kalkhoevestraat 1. Kostprijs is 100 EUR (excl. BTW) per persoon voor leden van de vereniging. 

LEES MEER